Angajare tineri cercetatori

La Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica s-a desfasurat procedura de selectie a doi noi membri cercetatori in echipa proiectului (asistenti de cercetare stiintifica) “Conducerea inteligenta si distribuita a 3 sisteme autonome complexe integrate in tehnologii emergente pentru asistare personala medico-sociala si deservire de linii de fabricatie flexibila de precizie (CIDSACTEH)”.

Respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea acestei proceduri este sustinuta de urmatoarele acte:

- Contractul de finantare pentru executie Proiecte Complexe CDI Nr. 78PCCDI / 2018, proiect asumat de cei patru parteneri inclusiv de partenrul P3 Universitatea din Craiova, inregistrat la UEFISCDI cu nr. 422/28.02.2018.

- Acordul ferm de colaborare inregistrat la Universitatea din Craiova cu nr. 22/23.02.2018,

- Aprobarea de catre conducerea Universitatii din Craiova a demararii procedurilor de angajare a doi noi tineri cercetatori, inclusiv pe o perioada de doi ani dupa finalizare proiectului, inregistrata la Universitatea din Craiova cu nr. 14/03.2018,

- Anunturile atasate pentru scoaterea la concurs a celor doua posturi si publicate in termen legal pe jobs.ancs.ro (11.06.2018), https://euraxess.ec.europa.eu (14.06.2018), www.ace.ucv.ro (11.06.2018),

- Dosarele atasate de inscriere la concurs care contin actele solicitate,

- Procesele verbale atasate pentru probele “Interviu si analiza CV”, respectiv “Proba orala” din 12.07.2018.

Comisia de selectie a constatat ca ambii candidati, ANDREI DRAGOMIR si ALEXANDRU MARIN MARINIUC indeplinesc conditiile pentru a fi angajati pe perioada determinata, respectand prevederile proiectului CIDSACTEH, ca membri cercetatori in echipa proiectului (asistenti de cercetare stiintifica).

In concluzie, s-a solicitat conducerii Universitatii din Craiova derularea formalitatilor legale pentru angajarea celor doi cercetatori pe perioada determinata incepand cu 01.09.2018 pana la 31.08.2022.